فروسیلیس

 

prosilics

فرو سیلیس یک الیاژ اهن دار است که توسط ذوب کوارتزیت با زغال سنگ در حضور آهن قراضه و یا اکسید آهن در کوره قوس الکتریکی تولید شده است.
تاثیر افزودن فرو سیلیس به فولاد:
- به عنوان اکسیژن زدا استفاده می شود(میل ترکیب شدن با اکسیژن و گازهای نامطلوب دیگر در مذاب)
- مقاومت دربرابر خوردگی
- بهبود استحکام کششی فولاد
- مقاومت در برابر ساییش
- افزایش سختی

 

Si (%) Al(%) C(%) P (%) S (%) Size(%)
 72-75 1.8  0.1Max  0.03Max  0.02Max 10-60