پترولیوم کک( گرافیت)

 

 

prografit

 پترولیوم کک یا گرافیت دارای بالاترین خلوص کربن است در دو نوع گرافیت پر سولفور و گرافیت کم سولفور. برای تولید انرژی و همچنین در آلومینیوم، الکترود گرافیت، فولاد، دی اکسید تیتانیوم و سایر صنایع کربن داراست. به عنوان یک کربن دهنده در صنعت فولاد استفاده می شود.

3. 1. گرافیت پر سولفور3. 2. گرافیت کم سولفور

 

Size V.M ASH Total moisture S F.C  
1-5 mm 0.5% max 0.5% max 0.5% 0.5% max 98.5% min گرافیت پر سولفور

 

Size V.M ASH Total moisture S F.C  
1-5 mm 0.5% max 0.05% max 0.2% 0.05% max 98.5% min گرافیت کم سولفور