فرو مولیبدن

 

 

 

promolibdin

فرو مولیبدن
فرو مولیبدن آلیاژسختی است که از ترکیب آهن و مولیبدن تشکیل شده است و در فولادهای آلیاژی استفاده می شود ومانع خوردگی در فولادهای زنگ نزن می باشد.یکی از مزایای اصلی اضافه کردن فرو مولیبدن به یک آلیاژ خواص سختی پذیری آن است که فولادی بسیار قوی ایجاد می کند.

Size p S Si Cu C Mo
10-50 mm 0.05 max 0.02 max 1.2 max 0.5% max 0.1% max 60-65% min