فرو منگنز

PROMANGANEZ

فرو منگنز یک آلیاژ آهن دار است که توسط ذوب سنگ معدن منگنز در حضور کک تولید میشود. فرو منگنز معمولا به صورت کربن بالا(HCFeMn) و کربن متوسط((MCFeMn و کربن پایین((LCFeMn تولید می شود.
تاثیر افزودن فرو منگنز به فولاد:
- افزایش استحکام و سختی پذیری فولاد
- کارپذیری، چقرمگی
- واکنش با باقیمانده گوگرد در فولاد و در نتیجه جلوگیری از فرایند سرخ شکنندگی

 

 

فرو منگنز کم کربنفرو منگنز متوسط کربن فرو منگنز پر کربن
فرومنگنز کم کربن  
Size %Si %C %S %P %Mn
80-81 1Max 0.04 0.01 Max 0.1 Max 10-60
فرو منگنز متوسط کربن  
%Mn %Si %C %S %P Size
80-85 1Max 1.46 Max 0.02 Max 0.2 Max 10-60 mm
فرومنگنز پر کربن  
%Mn %Si %C %S %P Size
76-78 Min 1Max 6-8 0.025 0.25 Max 10-60